Kontakt                                       Kontaktní osoby pro odečty a výběr za vodné

Skupinový vodovod Dobrochov                                              Dobrochov : Vrtalová Monika        - tel : 733 117 144
Dobrochov 43                                                                               Otaslavice  :  Černoch Dušan             - tel : 721 547 379
798 07 Dobrochov                                                                        Vřesovice   :  Mlčochová                     - tel : 737 260699

IČ: 47920912                                                                                  Výšovice    :  Lužná Marie                - tel : 602 790 077                                                              DIČ: CZ47920912                                                                  Odečty se provádí vždy v dubnu a říjnu každého roku.

                                                                                                              Je nutné sledovat hlášení obecního úřadu.

                                                                                           Aktuální cena : 25 Kč/m3 včetně DPH.  Stálý plat 200 Kč za rok včetně DPH.

 

Úřední hodiny :                                                                Výměna vodoměrů :

Pondělí  : 17:00 - 19:00 hod                                                          Dobrochov : Pospíšil Michal          - tel : 773 656 016

Čtvrtek  : 17:00 - 19:00 hod                                                          Otaslavice : Černoch Dušan          - tel : 721 547 379

Kontaktní osoba: Vlastimil Nakládal                                    Vřesovice : Ondroušek Martin     - tel : 731 447 146
tel : 728 830 334                                                                                Výšovice  : Gajdošík Lubomír      - tel : přes Obecní úřad Výšovice

Email: svdobrochov@seznam.cz