Kontakt                                       Kontaktní osoby pro odečty a výběr za vodné

Skupinový vodovod Dobrochov                                              Dobrochov : Vrtalová Monika          - tel : 733 117 144
Dobrochov 43                                                                               Otaslavice  :  Černoch Dušan           - tel : 721 547 379
798 07 Dobrochov                                                                        Vřesovice   :  Ondroušek Martin     - tel : 731 447 146

IČ: 47920912                                                                                  Výšovice    :  Lužná Marie                 - tel : 602 790 077                                                              DIČ: CZ47920912                                                                  Odečty se provádí vždy v dubnu a říjnu každého roku.

                                                                                                              Je nutné sledovat hlášení obecního úřadu.

 Aktuální cena : 25 Kč/m3 včetně DPH.  Stálý plat 200 Kč za rok včetně DPH. platné do 30.04.2021

 

 Ceny za vodné se od 01.05.2021 upravují následovně a to včetně DPH :

Stálý plat 200 Kč za rok.

Otaslavice, Vřesovice, Výšovice : 28 Kč/m3
Dobrochov: 26 Kč/m3 (snížená sazba-kompenzace za újmu způsobenou ochranným pásmem vod. zdroje)

 

Úřední hodiny :                                                                Výměna vodoměrů :

Pondělí  : 17:00 - 19:00 hod                                                          Dobrochov : EDMA           - tel : vodovod Dobrochov

Čtvrtek  : 17:00 - 19:00 hod                                                          Otaslavice : Černoch Dušan          - tel : 721 547 379

Kontaktní osoba: Vlastimil Nakládal                                    Vřesovice : Ondroušek Martin       - tel : 731 447 146
tel : 728 830 334                                                                                Výšovice  : EDMA           - tel : přes obecní úřad Výšovice

Email: svdobrochov@seznam.cz