Kontakt                                       Kontaktní osoby pro odečty a výběr za vodné

Skupinový vodovod Dobrochov                                              Dobrochov : Vrtalová Monika          - tel : 733 117 144
Dobrochov 43                                                                              Otaslavice  :  Sedláková Božena        - tel : 773 661 189
798 07 Dobrochov                                                                        Vřesovice   :  Ondroušek Martin     - tel : 731 447 146

   IČ: 47920912                                                                              Výšovice    :  Lužná Marie                 - tel : 602 790 077                                                          DIČ: CZ47920912                                                                      Odečty se provádí vždy v dubnu a říjnu každého roku.

Číslo účtu : 1503893319/0800                                                     Je nutné sledovat hlášení obecního úřadu.

 

 

 Ceny za vodné se od 01.05.2024 upravují následovně a to včetně DPH.

Vyšší cena vodného bude poprvé uplatněna při příštím odpočtu v říjnu 2024

Stálý plat 200 Kč za rok.

Otaslavice, Vřesovice, Výšovice : 38 Kč/m3
Dobrochov: 36 Kč/m3 (snížená sazba-kompenzace za újmu způsobenou ochranným pásmem vod. zdroje)

 

Úřední hodiny :                                                                Výměna vodoměrů :

Pondělí  : 17:00 - 19:00 hod                                                          Dobrochov :  Zatloukal Karel         - tel : vodovod Dobrochov

Čtvrtek  : 17:00 - 19:00 hod                                                          Otaslavice :  Černoch Dušan          - tel : 721 547 379

                                                                                                                             Zdeněk Pospíšil a syn   - tel : 728 055 956

Kontaktní osoba: Vlastimil Nakládal                                    Vřesovice : Ondroušek Martin        - tel : 731 447 146
tel : 728 830 334                                                                                Výšovice  : Zatloukal Karel          - tel : vodovod Dobrochov

                                                                                                                     Instalatérství Všetička Petr - tel : 725 907 377

Email: svdobrochov@seznam.cz